Kto przejmuje opiekę nad dzieckiem po rozwodzie?

Rozwód Wrocław to przełomowy moment nie tylko w życiu osób, które tworzyły związek małżeński, ale także ich dzieci. Można spotkać wiele osób, które pochodzą z rodziny rozbitej, ponieważ rodzice postanowili się rozwieść. Jak w każdym przypadku nie ma tu jednego rozwiązania sytuacji i każdy przypadek jest inny. Jednak w świetle prawa są dwie podstawowe grupy, na które można podzielić temat dotyczący tego kto po rozwodzie przejmuje opiekę nad dzieckiem.
Pozbawienie praw rodzicielskich i ograniczone widzenia
Pierwsza kategoria to ta bardziej drastyczna i trudna dla młodej osoby, która jeszcze nie jest pełnoletnia. Dotyczy ona sytuacji gdy jeden z rodziców zostaje pozbawiony praw rodzicielskich i przejmuje je zazwyczaj matka. Czasem występują sytuację gdy to ojciec staje się prawnym opiekunem – zazwyczaj ma to miejsce w przypadku chorób, uzależnień lub bardzo trudnej sytuacji życiowej matki. W takim przypadku ojciec w ogóle nie widzi swojego dziecka lub spotyka się w bardzo ograniczony sposób, na przykład raz na dwa tygodnie. Taki rozwód Wrocław jest trudny nie tylko dla dziecka ale i dla rodzica, którego prawa zostały ograniczone. Często w takich przypadkach rodzic nastawia dziecko przeciwko drugiemu i kontakt urywa się zupełnie na wiele lat. Niestety istnieją przypadki gdy nie jest on nigdy naprawiony i wyprostowany.
Podział obowiązków
W wielu przypadkach osoby decydujące się na rozwód wrocław postanawiają opiekować się dzieckiem tak jak dotychczas – jeżeli ojciec odbierał je ze szkoły, będzie to robić zawsze. W wielu przypadkach mimo że rodzice nie mieszkają już ze sobą, to rodzic często pojawia się w domu drugiego aby spędzić czas z dzieckiem. W takich sytuacjach normalne jest że dziecko na kilka dni, zazwyczaj na weekend jedzie do drugiego rodzica. Taka sytuacja jest łatwiejsza nie tylko dla rodziców, ale przede wszystkim dla dziecka, które wciąż wychowuje się w „pełnej” rodzinie, gdzie w razie problemów, chorób czy zwykłych pytań istnieje dwójka rodziców, która działa wspólnie w sprawie swojego dziecka.